Cílem předmětu je seznámení studentů se mechanizmy působení toxických a radiačních látek na živý organizmus, diagnostiky a posouzení míry poškození organizmu, možnosti rozsahu předlékařské péče a možnosti prevence. Cílem výuky je její praktické pojetí (použití vhodných ochranných prostředků-biovaku).