Studenti se seznámí s obecnými základy biomedicínské techniky s čestnými konkrétními příklady kladoucími důraz na aplikace v laboratořích. Kromě obecné nauky o měření a zpracování elektrických a neelektrických signálů bude kurs zahrnovat principy moderních světelných i el. mikroskopů, metody měření teploty, s přístrojovou technikou pro snímání a záznam biosignálů, budou objasněny principy ultrazvukových přístrojů, zdrojů a detektrů záření a záikladní principy zobrazovacích metod v medicíně. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s přístroji na měřední dávek ionizujícího záření a se spektrometry na měření aktivit v lidském organismu in vivo a in vitro.
Studenti se seznámí s obecnými základy biomedicínské techniky s čestnými konkrétními příklady kladoucími důraz na aplikace v laboratořích. Kromě obecné nauky o měření a zpracování elektrických a neelektrických signálů bude kurs zahrnovat principy moderních světelných i el. mikroskopů, metody měření teploty, s přístrojovou technikou pro snímání a záznam biosignálů, budou objasněny principy ultrazvukových přístrojů, zdrojů a detektrů záření a záikladní principy zobrazovacích metod v medicíně. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s přístroji na měřední dávek ionizujícího záření a se spektrometry na měření aktivit v lidském organismu in vivo a in vitro.

Studenti se seznámí s obecnými základy biomedicínské techniky s čestnými konkrétními příklady kladoucími důraz na aplikace v laboratořích. Kromě obecné nauky o měření a zpracování elektrických a neelektrických signálů bude kurs zahrnovat principy moderních světelných i el. mikroskopů, metody měření teploty, s přístrojovou technikou pro snímání a záznam biosignálů, budou objasněny principy ultrazvukových přístrojů, zdrojů a detektrů záření a záikladní principy zobrazovacích metod v medicíně. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s přístroji na měřední dávek ionizujícího záření a se spektrometry na měření aktivit v lidském organismu in vivo a in vitro.