- Student/ka zjistí specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení. - Student/ka se naučí pečovat o pacienta před chirurgickou operací. - Student/ka se naučí pečovat o pacienty po chirurgických operacích. - Student/ka se naučí používat nejčastější ošetřovatelské Diagnózy a možné intervence v rámci ošetřovatelského procesu před a po operačním výkonu. - Student/ka získá přehled o vyšetřovacích metodách prováděných na chirurgickém oddělení. - Student/tka se naučí základním i speciálním ošetřovatelským dovednostem na chirurgickém oddělení. - Student/tka se bude umět zapojit do ošetřovatelského týmu na chirurgickém oddělení. - Student/tka se zdokonalí v komunikačních dovednostech v rámci poskytování ošetřovatelské péče. - Student/tka se naučí aplikovat teoretické vědomosti v praxi.