Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství a zabývá se poruchami vnitřního prostředí.