Cílem předmětu je seznámit studující s tématem sociální práce s různými typy komunit, informovat je o přístupech, metodách a technikách, které jsou v této oblasti využívány.