Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací radiobiologických základů v oblasti radioterapie. Budou rozebrány základní fyziologické procesy v buňkách a tkáních po ozáření nazývané "čtyři R" - reparace, regenerace, redistribuce a reoxygenace. Pozornost bude věnována hlavně radiobiologii zhoubných nádorů a vedlejším účinkům na zdravé tkáně, zejména kritické orgány.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací radiobiologických základů v oblasti radioterapie. Budou rozebrány základní fyziologické procesy v buňkách a tkáních po ozáření nazývané "čtyři R" - reparace, regenerace, redistribuce a reoxygenace. Pozornost bude věnována hlavně radiobiologii zhoubných nádorů a vedlejším účinkům na zdravé tkáně, zejména kritické orgány.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací radiobiologických základů v oblasti radioterapie. Budou rozebrány základní fyziologické procesy v buňkách a tkáních po ozáření nazývané "čtyři R" - reparace, regenerace, redistribuce a reoxygenace. Pozornost bude věnována hlavně radiobiologii zhoubných nádorů a vedlejším účinkům na zdravé tkáně, zejména kritické orgány.