" Student (studentka) bude schopen (schopna) identifikovat a efektivně řešit specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s chirurgickým onemocněním a chirurgickou léčbou v oborech dětská chirurgie, dětská ortopedie, dětská traumatologie, dětská kardiochirurgie, dětská chirurgická urologie, dětská neurochirurgie, dětská otorinolaryngologie, dětská stomatologie, břišní chirurgie atd.
" Student (studentka) bude schopen (schopna) identifikovat a efektivně řešit specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s chirurgickým onemocněním a chirurgickou léčbou v oborech dětská chirurgie, dětská ortopedie, dětská traumatologie, dětská kardiochirurgie, dětská chirurgická urologie, dětská neurochirurgie, dětská otorinolaryngologie, dětská stomatologie, břišní chirurgie atd.

" Student (studentka) bude schopen (schopna) identifikovat a efektivně řešit specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s chirurgickým onemocněním a chirurgickou léčbou v oborech dětská chirurgie, dětská ortopedie, dětská traumatologie, dětská kardiochirurgie, dětská chirurgická urologie, dětská neurochirurgie, dětská otorinolaryngologie, dětská stomatologie, břišní chirurgie atd.

" Student (studentka) bude schopen (schopna) identifikovat a efektivně řešit specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s chirurgickým onemocněním a chirurgickou léčbou v oborech dětská chirurgie, dětská ortopedie, dětská traumatologie, dětská kardiochirurgie, dětská chirurgická urologie, dětská neurochirurgie, dětská otorinolaryngologie, dětská stomatologie, břišní chirurgie atd.