Cílem předmětu je aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které studenti získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín v učebnách a laboratořích. Individuální ošetřovatelská praxe navazuje na předmět Základy teorie ošetřovatelství. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů.
Cílem předmětu je aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které studenti získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín v učebnách a laboratořích. Individuální ošetřovatelská praxe navazuje na předmět Základy teorie ošetřovatelství. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů.
Cílem předmětu je aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které studenti získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín v učebnách a laboratořích. Individuální ošetřovatelská praxe navazuje na předmět Základy teorie ošetřovatelství. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů.