Výuka je zaměřena na osvojení základních komunikačních dovedností, slovní zásoby a gramatiky španělského jazyka pro studenty vyjíždějící do španělsky mluvících zemí. Po ukončení studia předmětu bude student schopen zvládat základní komunikační situace a porozumět mluvenému slovu a textu na úrovni A1/A2.