Předmět má za cíl prohloubit znalosti v oboru informatiky, výpočetní techniky. V části věnované statistice pak seznámit posluchače se základními statistickými metodami, aby pochopili obecné principy statistické metodologie a naučili se samostatně využívat základní statistické metody a postupy v praxi pomocí statistického programu SPSS.