" Získat prohlubující znalosti z německého jazyka - gramatické a lexikální. " Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu. " Naučit se správné výslovnosti. " Vytvořit si základní slovní zásobu z německé odborné terminologie. " Vštípit si elementární znalosti gramatiky. " Orientovat se v syntaxi jednoduchých textů. " Naučit se správně a efektivně používat slovník. " Rozvíjet logické myšlení, přesné vyjadřování, jazykový cit a vhled do systému jazyka.