Cílem předmětu je se blíže seznámit s chovem ryb a přirozených potravních organismů v akvakultuře rybníků. Pozornost bude zaměřena na technologické postupy při různé intenzitě obhospodařování včetně wellfare a kvality vody povodí. Výuka navazuje a rozšiřuje předmět Rybníkářství vyučovaný na bakalářském stupni studia.