" získat poznatky o stavbě zdravého lidského organismu " naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém " poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory " schopnost identifikace podkožních útvarů celého těla na pacientovi (kosti, klouby, svaly, nervy a regia) " orientace v anatomické literatuře a základních fyzioterapeutických publikacích zaměřených na anatomii " porozumění vztahu hybnosti a inervace a vztahu orgánů a viscerální inervace
" získat poznatky o stavbě zdravého lidského organismu " naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém " poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory " schopnost identifikace podkožních útvarů celého těla na pacientovi (kosti, klouby, svaly, nervy a regia) " orientace v anatomické literatuře a základních fyzioterapeutických publikacích zaměřených na anatomii " porozumění vztahu hybnosti a inervace a vztahu orgánů a viscerální inervace

" získat poznatky o stavbě zdravého lidského organismu " naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém " poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory " schopnost identifikace podkožních útvarů celého těla na pacientovi (kosti, klouby, svaly, nervy a regia) " orientace v anatomické literatuře a základních fyzioterapeutických publikacích zaměřených na anatomii " porozumění vztahu hybnosti a inervace a vztahu orgánů a viscerální inervace

" získat poznatky o stavbě zdravého lidského organismu " naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém " poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory " schopnost identifikace podkožních útvarů celého těla na pacientovi (kosti, klouby, svaly, nervy a regia) " orientace v anatomické literatuře a základních fyzioterapeutických publikacích zaměřených na anatomii " porozumění vztahu hybnosti a inervace a vztahu orgánů a viscerální inervace