Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti principů, metod a technik radiační ochrany v oblastech lékařských aplikací, v průmyslu, při využívání jaderné energie a jejich praktické uplatňování. Pozornost bude věnována různým typům ozáření osob (profesionální, lékařské, ozáření obyvatel přírodními a umělými zdroji ionizujícího záření) za nor-málních i mimořádných radiačních situací a opatřením na ochranu pracovníků se zdroji ionizujícího záření (ZIZ) a ochranu obyvatel.