Seznámení studentů se základními biologickými účinky ionizujícího záření a s postupy radiační ochrany. Pochopit smysl radiační ochrany a seznámit se základními principy ochrany před ionizujícím zářením.