Student si osvojí poznatky o problémech související se seniorským věkem , problematikou gerontologie a geriatrie ve vztahu s výživou a problémy se stravováním ve stáří.