Kurz je věnován evropskému výtvarnému umění 19. a 20. století. Sleduje klíčové umělecké proudy, reprezentované konkrétními umělci, s důrazem na pochopení jejich smyslu a obsahu. Důležitým nástrojem intepretace uměleckých programů i konkrétních výtvarných děl bude jejich výklad v širších politických, filosofických, společenských a kulturních souvislostech. K tomu budou využity metodologické nástroje kritických dějin umění, formulovaných v druhé polovině 20. století. Vedle zahraničních tvůrců bude značná pozornost věnována i českým umělcům.