Výuka odborného jazyka je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a nácvik profesní komunikace.