Absolvent programu Laboratorní diagnostika se s pacienty bude setkávat jen zřídka. Denně však bude zkoumat a měřit nejrůznější parametry odrážející funkce pacientova organismu. Pro správný výkon jeho povolání je nezbytné, aby přesně věděl, jak zjištěné hodnoty vznikly a co znamenají. Předmět Fyziologie mu umožní získat o fungování lidského organismu ucelený přehled.
Absolvent programu Laboratorní diagnostika se s pacienty bude setkávat jen zřídka. Denně však bude zkoumat a měřit nejrůznější parametry odrážející funkce pacientova organismu. Pro správný výkon jeho povolání je nezbytné, aby přesně věděl, jak zjištěné hodnoty vznikly a co znamenají. Předmět Fyziologie mu umožní získat o fungování lidského organismu ucelený přehled.