Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie managementu. Přiblížit posluchačům základy moderního managementu se zaměřením na sektor poskytovatelů zdravotní péče. Cílem předmětu je popsat materiální a personální zdroje ošetřovatelského managementu. Seznámit studenty se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní péče. Studenti se naučí kvalitu zdravotní péče sledovat, průběžně vyhodnocovat a kontinuálně zvyšovat. V rámci seminářů budou získávat praktické dovednosti v oblasti vedení ošetřovatelské péče se zaměřením na vypracování všeobecných a oborových ošetřovatelských standardů a nácvik realizace ošetřovatelských auditů.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie managementu. Přiblížit posluchačům základy moderního managementu se zaměřením na sektor poskytovatelů zdravotní péče. Cílem předmětu je popsat materiální a personální zdroje ošetřovatelského managementu. Seznámit studenty se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní péče. Studenti se naučí kvalitu zdravotní péče sledovat, průběžně vyhodnocovat a kontinuálně zvyšovat. V rámci seminářů budou získávat praktické dovednosti v oblasti vedení ošetřovatelské péče se zaměřením na vypracování všeobecných a oborových ošetřovatelských standardů a nácvik realizace ošetřovatelských auditů.