Cílem je seznámit studenty se základem klinických projevů se onemocnění jednotlivých orgánů a to z potřeb radiologického asistenta. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR.