Systematický rozvoj osobnosti studentů zvyšováním jejich tělesné zdatnosti, upevňováním pohybových modelů a formováním harmonické osobnosti. Předmět rozvíjí nejen obecné i speciální pohybové schopnosti nezbytné pro kvalitní činnost zdravotnického záchranáře. V současné společnosti zvyšuje šanci na úspěch záchranné akce ve ztížených podmínkách.