Student získá přehledné a ucelené informace o zvláštnostech ošetřovatelské péče u dětí a odlišnostech v přístupu k nemocným dětem v různém věkovém období. Student pochopí specifika péče o potřeby dětí a adolescentů v nemoci. Student bude připraven na zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče v rámci praktického lékařství pro děti a dorost.

Student získá přehledné a ucelené informace o zvláštnostech ošetřovatelské péče u dětí a odlišnostech v přístupu k nemocným dětem v různém věkovém období. Student pochopí specifika péče o potřeby dětí a adolescentů v nemoci. Student bude připraven na zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče v rámci praktického lékařství pro děti a dorost.