Předmět se zaměřuje principy a vypovídací schopnost hlavních účetních systémů (US GAAP, IFRS, EU). Největší prostor je věnován oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) z pohledu jejich uživatelů a tvůrců, zejména se zaměřením na účetní závěrku a její komponenty. Studenti rozumí základním principům mezinárodního účetnictví, rozdílům mezi účetním systémem českých účetních předpisů (CAS) a IFRS ve vybraných účetních oblastech.
Předmět se zaměřuje principy a vypovídací schopnost hlavních účetních systémů (US GAAP, IFRS, EU). Největší prostor je věnován oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) z pohledu jejich uživatelů a tvůrců, zejména se zaměřením na účetní závěrku a její komponenty. Studenti rozumí základním principům mezinárodního účetnictví, rozdílům mezi účetním systémem českých účetních předpisů (CAS) a IFRS ve vybraných účetních oblastech.