Student/ka zjistí specifika ošetřovatelské péče na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení Student/ka se naučí pečovat o pacienty s úrazem. Student/ka se naučí používat nejčastější ošetřovatelské diagnózy a možné intervence v rámci ošetřovatelského procesu na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/ka získá přehled o vyšetřovacích metodách prováděných na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/tka se naučí speciálním ošetřovatelským dovednostem na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/tka se bude umět zapojit do ošetřovatelského týmu na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/ka se seznámí s přístrojovou technikou používanou na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/tka se naučí aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Student/tka se zdokonalí v komunikačních dovednostech v rámci poskytování ošetřovatelské péče.

Student/ka zjistí specifika ošetřovatelské péče na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení Student/ka se naučí pečovat o pacienty s úrazem. Student/ka se naučí používat nejčastější ošetřovatelské diagnózy a možné intervence v rámci ošetřovatelského procesu na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/ka získá přehled o vyšetřovacích metodách prováděných na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/tka se naučí speciálním ošetřovatelským dovednostem na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/tka se bude umět zapojit do ošetřovatelského týmu na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/ka se seznámí s přístrojovou technikou používanou na traumatologickém, ortopedickém, kardiologickém a urologickém oddělení. Student/tka se naučí aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Student/tka se zdokonalí v komunikačních dovednostech v rámci poskytování ošetřovatelské péče.