Cílem předmětu je objasnit základní principy, metody a nástroje manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu. Dále klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce, sestavit rozpočet vnitropodnikových útvarů, provést analýzu odchylek a používat další informační nástroje, které slouží k řízení uvnitř podniku.
Cílem předmětu je objasnit základní principy, metody a nástroje manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu. Dále klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce, sestavit rozpočet vnitropodnikových útvarů, provést analýzu odchylek a používat další informační nástroje, které slouží k řízení uvnitř podniku.
Cílem předmětu je objasnit základní principy, metody a nástroje manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu. Dále klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce, sestavit rozpočet vnitropodnikových útvarů, provést analýzu odchylek a používat další informační nástroje, které slouží k řízení uvnitř podniku.