Student získá přehledné a ucelené informace o zvláštnostech ošetřovatelské péče u dětí a odlišnostech v přístupu k nemocným dětem v různém věkovém období. - Student pochopí specifika péče o potřeby dětí a adolescentů v nemoci. - Student (dětská sestra) bude připraven na zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče v rámci praktického lékařství pro děti a dorost.
Student získá přehledné a ucelené informace o zvláštnostech ošetřovatelské péče u dětí a odlišnostech v přístupu k nemocným dětem v různém věkovém období. - Student pochopí specifika péče o potřeby dětí a adolescentů v nemoci. - Student (dětská sestra) bude připraven na zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče v rámci praktického lékařství pro děti a dorost.