Základní informace a pravidla stanovená v rámci ISMS na JU, určená pro všechny uživatele JU - zaměstnance i studenty, prioritně pro nové zaměstnance.

Kurz seznamuje se základními informacemi o IT prostředí a službách, které by měl znát uživatel - zaměstnanec na JU.

Kurz seznamuje uživatele s procesem elektronického schvalování, který se vedle klasického "papírového" schvalování používá na JU.  

Kurz seznamuje uživatele s jednotlivými funkcemi aplikace a jejím ovládáním.