Kurz seznamuje se základními informacemi o IT prostředí a službách, které by měl znát uživatel - zaměstnanec na JU.

Kurz seznamuje uživatele s procesem elektronického schvalování, který se vedle klasického "papírového" schvalování používá na JU.  

Kurz seznamuje uživatele s jednotlivými funkcemi aplikace a jejím ovládáním.