" Porozumět základům duševního zdraví a duševní nemoci. " Porozumět vlivu různých stresorů na duševní zdraví člověka. " Pochopit význam komunikace a interakce v péči o duševní zdraví člověka. " Porozumět změnám a poruchám nálad člověka. " Porozumět poruchám sociálního přizpůsobení. " Rozeznat jednotlivé klinické stavy duševních poruch. " Naučit se ošetřovat nemocné s duševními poruchami metodou ošetřovatelského procesu. " Naučit se orientovat v systému psychiatrické péče poskytované v ČR, v oblasti primární, sekundární a terciární péče. " Naučit se uplatňovat etický a psychologický přístup s respektováním práv duševně nemocných.