Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky zdanění, principy a zásadami daňových systémů, s principy a východisky daňového systému České republiky. Dále budou posluchači seznámeni s principy správy daní a poplatků a s průběhem daňového řízení v ČR, s právy a povinnostmi daňových subjektů při daňovém řízení a s organizací daňové a celní správy v České republice.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky zdanění, principy a zásadami daňových systémů, s principy a východisky daňového systému České republiky. Dále budou posluchači seznámeni s principy správy daní a poplatků a s průběhem daňového řízení v ČR, s právy a povinnostmi daňových subjektů při daňovém řízení a s organizací daňové a celní správy v České republice.