Kurs seznamuje studenty v první části se základními principy a úkoly daní. Dále jsou studenti informování o daňovém systému ČR, jednotlivých daních a dalších fiskálních nástrojích. V poslední části kursu jsou studenti seznámeni se základními principy správy daní a daňového řízení. Cílem je připravit posluchače na praktické plnění daňových povinností jednotlivých daňových subjektů a jednotlivých daní.
Kurs seznamuje studenty v první části se základními principy a úkoly daní. Dále jsou studenti informování o daňovém systému ČR, jednotlivých daních včetně jejich konstrukčních prvků a dalších fiskálních nástrojích. V poslední části kursu jsou studenti seznámeni se základními principy správy daní a daňového řízení. Cílem je připravit posluchače na praktické plnění daňových povinností jednotlivých daňových subjektů a jednotlivých daní.