Cílem kurzu je prohloubení problematiky komunitní sociální práce a skupinové sociální práce, aplikace vybraných specifických metod a přístupů u různých cílových skupin do praxe. Student bude seznámen s aktuálními otázkami komunitní sociální práce a sociální práce se skupinou v ČR a zahraničí. Komunitní sociální práce a práce se skupinou bude zaměřena na tyto cílové skupiny: klienty s duševním onemocněním, klienty s poruchou osobnosti, na mladistvé a mladé dospělé, závislé matky a jejich děti, dospělé klienty se závislostí na nelegálních drogách, seniory, na skupinu Romů a romskou minoritu, imigranty a azylanty a jejich děti.

Cílem kurzu je prohloubení problematiky komunitní sociální práce a skupinové sociální práce, aplikace vybraných specifických metod a přístupů u různých cílových skupin do praxe. Student bude seznámen s aktuálními otázkami komunitní sociální práce a sociální práce se skupinou v ČR a zahraničí. Komunitní sociální práce a práce se skupinou bude zaměřena na tyto cílové skupiny: klienty s duševním onemocněním, klienty s poruchou osobnosti, na mladistvé a mladé dospělé, závislé matky a jejich děti, dospělé klienty se závislostí na nelegálních drogách, seniory, na skupinu Romů a romskou minoritu, imigranty a azylanty a jejich děti.

Cílem kurzu je prohloubení problematiky komunitní sociální práce a skupinové sociální práce, aplikace vybraných specifických metod a přístupů u různých cílových skupin do praxe. Student bude seznámen s aktuálními otázkami komunitní sociální práce a sociální práce se skupinou v ČR a zahraničí. Komunitní sociální práce a práce se skupinou bude zaměřena na tyto cílové skupiny: klienty s duševním onemocněním, klienty s poruchou osobnosti, na mladistvé a mladé dospělé, závislé matky a jejich děti, dospělé klienty se závislostí na nelegálních drogách, seniory, na skupinu Romů a romskou minoritu, imigranty a azylanty a jejich děti.