Seznámit studenty s cílem a úkoly sociální pedagogiky, s vlivem přirozeného a intencionálního řešení sociálně patologických jevů.