Předmět je orientován na základní informace z oboru pedagogika. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled problematiky výchovy a vzdělání, porozumění pedagogickému procesu. Seznámí studenty s různými pohledy na aktuální pedagogické změny a problémy. Na základě těchto poznatků je student/ka schopen/a aplikovat teoretické poznatky pedagogiky v rámci své edukační činnosti u klienta.