Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled problematiky psaní projektů, metod fundraisingu, strategického plánování projektového řízení nestátních neziskových organizací.
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled problematiky psaní projektů, metod fundraisingu, strategického plánování projektového řízení nestátních neziskových organizací.