Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled problematiky psaní projektů, metod fundraisingu, strategického plánování projektového řízení nestátních neziskových organizací.