Základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát. Základy orgánové funkční anatomie a syntetické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát a řídící mechanismy. Cíle: - získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu, východiska pro studium fyziologie člověka - naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém - poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory