- Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. - Naučit se základní anatomickou terminologii. - Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory.