Cílem předmětu je seznámení studentů se základní anatomií lidského těla ve formě příčných řezů a ostatních stan-dardních rovin používaných v radiologickém zobrazení. Jedná se o vyšetření provedená na RTG, počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Probrány budou i 3D modely a ostatní diagnostické počítačové rekonstrukce získané postprocesingem.