Cílem výuky je seznámit studenty se základy pediatrie, a to ve vztahu k potřebám studijního programu. Přednášky a semináře budou zaměřeny především na základy propedeutiky pediatrické, charakteristiku jednotlivých věkových období. Podrobně budou probrány zásady racionální výživy, bude kladen důraz na protiepidemický režim ve zdravotnických zařízeních.