Cílem výuky je seznámit studenty se základy pediatrie, a to ve vztahu k potřebám studijního programu. Přednášky a semináře budou zaměřeny především na základy propedeutiky pediatrické, charakteristiku jednotlivých věkových období. Podrobně budou probrány zásady racionální výživy, bude kladen důraz na protiepidemický režim ve zdravotnických zařízeních.

Cílem výuky je seznámit studenty se základy pediatrie, a to ve vztahu k potřebám studijního programu. Přednášky a semináře budou zaměřeny především na základy propedeutiky pediatrické, charakteristiku jednotlivých věkových období. Podrobně budou probrány zásady racionální výživy, bude kladen důraz na protiepidemický režim ve zdravotnických zařízeních.

Cílem výuky je seznámit studenty se základy pediatrie, a to ve vztahu k potřebám studijního programu. Přednášky a semináře budou zaměřeny především na základy propedeutiky pediatrické, charakteristiku jednotlivých věkových období. Podrobně budou probrány zásady racionální výživy, bude kladen důraz na protiepidemický režim ve zdravotnických zařízeních.