Předmět seznamuje studenty se základy demografie a zejména metodami základních demografických výpočtů. Po vymezení demografických jevů a nástinu historie jejich zjišťování na našem území následuje přehled základních přístupů k demografické analýze, konstrukce a rozdělení demografických ukazatelů, jejich kvalita a vypovídací schopnost, koncepce demografické sítě. Součástí studia předmětu je demografická statika a dynamika, analýza procesu demografické reprodukce, širší podmíněnosti populačního vývoje.
Předmět seznamuje studenty se základy demografie a zejména metodami základních demografických výpočtů. Po vymezení demografických jevů a nástinu historie jejich zjišťování na našem území následuje přehled základních přístupů k demografické analýze, konstrukce a rozdělení demografických ukazatelů, jejich kvalita a vypovídací schopnost, koncepce demografické sítě. Součástí studia předmětu je demografická statika a dynamika, analýza procesu demografické reprodukce, širší podmíněnosti populačního vývoje.