Cílem předmětu je prohloubení znalostí získaných v předmětu GIS1 zejména o pokročilé prostorové analýzy.
Cílem předmětu je prohloubení znalostí získaných v předmětu GIS1 zejména o pokročilé prostorové analýzy.