Získat základní přehled z oblasti obecné a fyzikální chemie.