" Pochopit význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. " Pochopit nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. " Naučit se zhodnotit soběstačnost a potřeby klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí. " Seznámit se s nejběžnějšími formami a organizační strukturou komunitní péče a související platnou legislativou