Seminář se zaměří na analýzu ikonických (super)hrdinů ze sféry popkultury (literatura, film, komiks) české i světové (především anglofonní). Práce v kurzu by měla analyzovat komparativní souvislosti, vývojové posuny i mediální, kulturně areálová či dobová specifika jednotlivých podob vybraných fikčních hrdinů, superhrdinů, nehrdinů, anti-hrdinů a padouchů. Kurz je založen na komparaci dlouhodobě soudržné představy hrdinství, jak ji nabízí moderní popkultura, a rozrůzněných podob antihrdinství (individuální padouch, kolektivní nepřítel, nelidská bytost či organismus, pasivní ne-hrdina, žena v nesnázích atp.).