Získat základní přehled z oblasti obecné a fyzikální chemie.

Získat základní přehled z oblasti obecné a fyzikální chemie.

Získat základní přehled z oblasti obecné a fyzikální chemie.