Přednáška bude zaměřena na základní pochopení fyzikálních zákonů a navazuje na učivo středních škol. Zvláštní důraz bude kladen na fyzikální jevy a principy, které mají uplatnění ve zdravotnictví. Cvičení budou zaměřena na praktické výpočty a tematicky budou doplňovat přednášky.