Seminář je součástí bloku středověkých seminářů navazujícího magisterského programu Filosofie. Uvádí do hlubších znalostí základní otázky teorie poznání v perspektivě Tomáše Akvinského.
Seminář je součástí bloku středověkých seminářů navazujícího magisterského programu Filosofie. Uvádí do hlubších znalostí základní otázky teorie poznání v perspektivě Tomáše Akvinského.