Kurz je zaměřen na hlavní momenty a problémy spojené se vznikem, vývojem a současností environmentální estetiky a jejími hlavními tématy. V rámci kurzu postupně představí jeden ze základních obratů v estetické teorii druhé poloviny dvacátého století, kterým je znovunalezení teoretické zajímavosti estetických kvalit a hodnot životního prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována jednotlivým modelům v rámci této disciplíny, a především pak jejich schopnosti odpovědět na otázky, které s sebou přináší nutnost každodenního rozhodování v otázkách, které život v námi obývaném kulturním i přírodním prostředí přináší. Vyústěním celého cyklu pak bude propojení estetické a etické dimenze našeho vztahu k životnímu prostředí.