Cílem tohoto předmětu je získat širší přehled o moderních a informačních a komunikačních technologiích. Předmět navazuje na úvodní předměty seznamující se základy informačních akomunikačních technoloií. Předpokladem je základní schopnost orientovat se ve světě informačních a komunikačních technologií a obsluha základních programů na PC včetně práce s internetem.
Cílem tohoto předmětu je získat širší přehled o moderních a informačních a komunikačních technologiích. Předmět navazuje na úvodní předměty seznamující se základy informačních akomunikačních technoloií. Předpokladem je základní schopnost orientovat se ve světě informačních a komunikačních technologií a obsluha základních programů na PC včetně práce s internetem.

Cílem tohoto předmětu je získat širší přehled o moderních a informačních a komunikačních technologiích. Předmět navazuje na úvodní předměty seznamující se základy informačních akomunikačních technoloií. Předpokladem je základní schopnost orientovat se ve světě informačních a komunikačních technologií a obsluha základních programů na PC včetně práce s internetem.